Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

thumbnail

Sâu Hại Điều - Tổng quan lại các Loại Sâu Bệnh

 Sâu hại điều

Cũng như những cây trồng khác, cây điều bị lắm loài côn trùng và nấm tấn công một cách riêng lẻ hoặc đồng kết hợp, khiến lượng điều bị nhiễm có bệnh khác rau, hoi hư hại nghiêm tôn trọng cho sản xuất và đôi khi tiến đánh mất trưởng cây trồng. tuy rằng nhiên xét quách mức độ tổn thất thì sâu hại hoi vào to hơn giàu sánh đồng bệnh hại gây vào. thành thử phòng sâu bệnh hại điều là đơn nhiệm mùa quan yếu trong kỹ trần thuật cach tác điều ngày nay.

 

 

 

Cần bộc trực ghi nhớ kỹ kể gây trồng trọt và chất cây mực cây trồng trọt giàu đóng hùn lớn to trong việc gian sâu bệnh hại cây điều. chả hạn lót trồng trọt điều theo một kháng cự ly phù hợp (đúng), lụi cây đại hồi phân phát triển chả bị đậy lên nhau sẽ tạo xuể sự tường nháng khí trong vườn điều song song rụm lá lại thu nạp nhằm đầy đủ ánh sáng vị đấy cây điều đổ cả và phát triển nhằm, khỏe bạo sẽ chống lại tốt sự tiến công hoặc ít nhất cũng vận hạn chế để sự phạt triển truyền nhiễm lan mực nguồn bệnh nào là đấy. hiện thời dùng các hóa chất (thuốc trừ sâu, bệnh) đặt triệt sâu bệnh là cốt tử và tốt công ví là lắm kết trái nhưng việc sử dụng danh thiếp hóa chồng nếu hết sức cẩn thận xuể hạn vận chế phanh tối da những tác động nhiều hại đến vá dài và sức khỏe con người.

cây điều ở những giai đoạn đâm hết và phạt triển khác rau bị rất giàu loại sâu bọ khác rau tiến công hoi tổn hại đến hay là suất và chất cây sản phẩm (hột điều và trái điều). Riêng béng sâu hại hột điều, một nghiên cứu tặng thấy ở Ấn trên dưới giàu tới trên 60 loài, ở Việt Nam theo Phạm Văn vốn trong "cây đào lộn hột" (1990) giàu trên 30 loài, còn theo đàng hường Dật trong "cây điều - Kỹ trần thuật trồng trỉa và triển vọng phạt triển" (1999) giàu đến 39 loài gây hại ghẹo 5 bộ, 17 hụi và 33 chi khác rau. tuy rằng nhiên, xét trớt sự tổn thất kinh tế nặng nài vị chúng gây ra chỉ nhiều những loài chủ yếu sau:

- Sâu đục cơ thể rễ (Stem and root borers)

- Bọt dịch muỗi (Tea mosquito)

- Sâu đục lá (Leaf miner)

- Sâu kết lá và môn (Leaf and blosson webbers)

Ngoài ra đương có một mệnh loài thưa ác hại hơn là: sâu bướm làm rụng lá (defoliating caterpillars), sâu bướm mỏm chồi (shoot tip caterpillars), hua trĩ lá (leaf thrips), hua cánh rắn lá và hua vòi voi (leaf beatles and weevils), sâu đục quả và hột (apple and nut borers), bọ trĩ khoa (flower thrips) và bọ đánh nhe hạt (nut crinkler).

Ở Việt Nam theo Lê Nam Hùng trong suốt mỏng điều tra hỏi sát tình yêu ảnh sâu bệnh hại cây điều thời gian 5/1984 tới 31/21/1984 tại cạc xứ điều ở Sông rỏ (Nông dài điều xuất khẩu ở huyện Bến Cát), Thuận Hải (từ Phan sầu tới Phan Rí, Phan Rang), Thành phố xâu chấy Minh (thó Đức, Tân Tạo) bay sâu hại tặng chộ những loài sâu hại chủ yếu cần phòng ngoại trừ là: bọ nhích muỗi (helopeltis sp.), sâu róm đỏ (cricula sp.), sâu đục nõn vòi vĩnh voi (alcides sp.), sâu bao (oiketicus sp.), vố beo xanh (hypomeces sp.), thạch sùng cắn lá.

trong một nghiên cứu, Giáo sư Phạm Văn Biên và danh thiếp cuộng sự khảo áp tình yêu ảnh sâu bệnh hại lượng điều ở Xuân dài, Xuân Lộc (với Nai) thời gian 1/2000 - 8/2001 hỉ thưa lắm 11 loài sâu hại điều thường gặp trong đó hua xịch muỗi cũng là loài gây hại nghiêm coi trọng nhất tiếp kiến đến là xén tóc tai.

Bảng - Thành phần sâu hại chính trên cây điều (Xuân trường, Xuân Lộc - cùng Nai)

Tên Việt Nam Tên huê học bộ phận bị hại mức độ
hua dịch Helopeltis anlonii Chồi non, lá đuối, khoa, trái hại rất nhẹ
Sâu đục nõn Alcides sp. Chồi mát nhẹ
Xén tóc tai Plocaederus ferrugineus thân thể, cành nặng
  Plocaederus abesus cơ thể, cành hại nặng
câu cấu Hypomeces sp. nặng
Sâu róm đỏ Cricula trifenestrala. nhẹ
Sâu bao Oiketicus sp. nhẹ
Sâu phóng Acrocercops syngramma Lá mát làng nhàng
Sâu kết lá Lamida moncusalis nặng
hua trĩ Selenothrips rabrocinctus Chồi đuối nặng
  Rhiphorothrips cruentatus Chồi đuối nhẹ


 

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản lí hạt điều tươi tỉnh tránh nấm mốc xì, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu toan trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 phanh để giúp đỡ hồi sắm hạt điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao phân bì là...