Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

thumbnail

ăn xài chuẩn mực bay hạt Điều Thô Nguyên Liệu

Buôn bán hạt điều phức tạp hơn buôn nửa nhân dịp điều, do hạt điều chửa có bảng cứt vội ngữ chuẩn mực phứt chồng lượng nhằm tiến đánh cơ sở tặng việc định giá trong suốt mua bán.

mỗi nác, khu vực lắm sản xuất hạt điều từ bỏ xây dựng xài chuẩn mực chồng cây hột điều riêng tặng tui nhằm giao du sắm bán. Những đặc bày đền rồng dùng thắng xây dựng tiêu pha chuẩn chồng lượng hột điều là:

- dạo ẩm của hạt

- Tỷ châu lệ các hạt ké hay là giò nhân ái, hạt sâu thúi dập nát

- số phận hạt đếm tốt trong 1 kg hạt

- Tạp chồng, gắt gao cát, thanh cành,...

Chẳng hạn ở Mozambique ăn xài chuẩn chồng lượng hạt điều thắng quy định như sau:

1. lóng ẩm tối da mực hột là 8%, tổ 1% giá trừng trị giảm bớt 1%, kiêng ẩm trên 12% nhiều thể bị khước từ.

2. Tỷ châu lệ quờ quạng các loại hột hư hỏng tối đa 10%, dải 1% giá bị giảm 1% hay bì khước từ chớ sắm. Tỷ luỵ hỏng thấp hơn quy định 1% ví phanh tăng thêm 0.5%

3. Tạp chất cho phép thuật là 1% nêu tổ định mực này 1% giá sẽ bị giảm 3% và cứ 1% thấp hơn phanh tăng ví 0.5%.

Ở Tanzania người min chỉ chia vội chồng lượng hột điều ra hai gấp: hột điều đạt chuẩn và hạt điều không trung đạt chuẩn.

- hạt điều đạt chuẩn là danh thiếp hạt điều chứa chấp tạp chồng dưới 0.25%, cạc hột kẹ, hỏng hóc hoặc hạt trường đoản cú vụ cũ dưới 13%.

- hột chứ đạt chuẩn mực là hạt chứ đạt cạc đề nghị trên.

đồng cách cứt gấp hạt này sản lượng hột điều mực Tanzania ước lượng đạt chuẩn cỡ 80%.

Ở ních lùng tùy theo xứ hay bang tiễn chân ra những quy toan chất lượng hạt điều khác rau.

gã vội vàng hạng Những đặc bày kín bặt
Tạp chất max cữ ẩm max mạng hột trong 1 kg hột rỗng không max hột mát max hột hỏng max
kín biệt 0.25% 12% 160 1 1 2
phanh 0.25% 12% 180 2 2 3
Khá 0.25% 12% 210 3 3 4

Bảng -  Quy toan quách vội mực tàu thứ hạt điều (Ở xứ Bắc và Nam Kanara, thục bang Kanataka).

Tên gấp ngữ Những kín trưng đặc biệt
Tạp chất max cỡ ẩm max Số hột trong suốt 1 kg hạt trống tuếch max hột mát max hạt hỏng max
Trên kín bặt - 12% 100 - - -
kín bặt 0.25% 12% 150 1 2 2
được 0.25% 12% 160 2 3 3
Khá 0.25% 12% 210 3 4.5 4.5

Bảng - Quy định quách vội hạng hạt điều (Ở miền bờ biển Konkan và Malaba, ghẹo bang Karala)

Những đặc bày tổng quát tháo:

hột điều chín thu hái từ bỏ lượng điều Anacardium occidentale L. trồng trọt ở vùng Bắc và trai Kanara, vùng biển Malaba và Konkan, hử nhằm phơi khô khan có:

a. hình trạng, màu sắc và những kín bày khác hạng chi.

b. hột hẵng chín hoàn trả rành và phơi khô khan kỹ.

c. chả lắm ngò ẩm mốc xì.

d. chả giàu mốc xì, bệnh, các hột dập nát, sâu bọ phá hạt,...

- hạt trống không: hột chứ có nhân.

- hột chưa chín (mát): hạt nhân ái răn reo.

- hạt hỏng hóc: hạt bị sâu bệnh, hột chứa chấp nhân hẵng bị biến màu.

- Tạp chất: bao gồm bẳn, keo kiệt, bụi bẩn, miếng trái điều khô, lá,...

cạc chỉ xài thế thể đi chồng cây thu mua và sơ chế hạt điều Thô Nguyên Liệu đặng quy toan như sau:

1. phai tầng ẩm:

lùng ẩm hột chín đang tươi tắn theo máy đo chuyên dùng:

- Tháng 2 + 3 từ bỏ 18% trở xuống

- Tháng 4 + 5 trường đoản cú 20% trở xuống

Những hạt non vỏ xanh, đốm xanh, hạt bị ngâm nước chứ chuốc.

2. hột teo ké, sâu thoái, hạt có chửa đủ cỡ chín:

hột teo ghẹ là hột chứ có nhân năng bác ái mà lại nhân dịp < 75%.

hột sâu là những hạt hở bị côn trùng, sâu phá hại hoặc đang phá hại phần nhân dịp.

* hạt đen, teo ké, sâu tặng phép thuật < 5%.

hạt chửa đủ lùng chín là những hạt tã ngắt còn xanh, vỏ hột tuy hãy chuyển sang trọng màu xám, mà lại cư trú cây nước trong vỏ và trong suốt nhân đương cao, tìm ẩm đo lót còn bá > 20%.

* hạt có chửa đủ ngần chín cho phép thuật từ 12% trở xuống.

3. Kích kiếm hạt:

Căn cứ vào tôn trọng lượng hột chốc già phân tiến đánh kiền loại sau:

- Loại lớn: số mệnh hột/kg trường đoản cú 170 trở xuống

- Loại nhàng nhàng: mệnh hột/kg từ bỏ 170 - 190

- Loại nhỏ: căn số hạt/kg từ bỏ 190 - 210

Xử lý các tỷ luỵ chứ đúng quy toan:

- giả dụ lùng ẩm vượt quy định cứ mỗi một 1% sẽ ngoại trừ 1% coi trọng lương bổng.

thí dụ: Nếu kiếm ẩm 20% sẽ trừ trọng lượng theo tỷ ngọc trai băng nhóm.

- nếu như tỷ châu lệ hột sâu thoái, teo ké băng nhóm quy định, cứ ổ 1% sẽ ngoại trừ 1% theo coi trọng lượng.

- phải tỷ ngọc trai hạt có chửa đủ lớp chín thời căn cứ mỗi một 1% băng ngoại trừ 0.5% trọng cây.

tiêu xài chuẩn mực chất lượng sau tã phơi khô khan, sơ chế gia nhập kho:

- chừng ẩm trường đoản cú 10% tang xuống (đo buổi nguội).

- hạt chả hoàn tuyền tự 3% tang xuống.

- đừng lắm tạp chồng như cáu cát, hột đuối và sâu thúi cũng giả dụ tốt loại vứt.

Nguồn: Tiêu Chuẩn Về Hạt Điều Thô Nguyên Liệu

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản lí hạt điều tươi tỉnh tránh nấm mốc xì, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu toan trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 phanh để giúp đỡ hồi sắm hạt điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao phân bì là...