Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và moi mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh gây ra bởi nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, cho chộ lắm ở thảy danh thiếp vườn điều ở Ấn trên dưới, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên cạc lá lắm những đốm màu sẫm đàng kính 1 - 4 mm tương ứng đồng những bào tử nấm nằm ở phương diện dưới lá.


phòng bệnh nào là phun dung nhách Zineb 0.2% (200g trong 100 lít nước) đại hồi nhiều những dấu hiệu đầu tiên của bệnh và sau đó căn cứ 20 ngày lại phun một dò (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá bởi Cercospora anacardii hoi ra đương đơn căn số trạng thái bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám bởi vì Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng vì chưng Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu bởi Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt vị Phomatospora anacardicola, và bệnh rỉ sắt hường gây vào bởi vì loại quay Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

phòng những bệnh đốm lá trạng thái này lạ cách phun dung nhỉnh Bordeaux 1% hay là oxyt với 0.3% hay Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc xì bồ hóng (Sooty muod)

danh thiếp lá luôn bị lấp vì một từng bồ hóng nhanh danh thiếp nấm Capnodium sp. ở cả hai mặt hạng lá, vì vậy cản ngăn hoạt động quang quẻ thích hợp thường nhật mức cây, công cây đẻ trưởng bại (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). Phòng chống bệnh này kì cọ cách phun dung dịch tuyền bột 2%. Việc phun này sẽ buồng cả cạc sâu bọ đồng hoạt cồn và tiến đánh biếu cạc mốc mồ hóng tã khô khan tách rời khỏi lá lâm xuống vách từng miểng.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản lí hạt điều tươi tỉnh tránh nấm mốc xì, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu toan trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 phanh để giúp đỡ hồi sắm hạt điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao phân bì là...