Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

QUY CÁCH HẠT ĐIỀU Nhân AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT đơn số Bảng tiêu xài Chuẩn Dành cho Nhân Điều Sống

Bảng - Giới vận hạn tặng phép thuật đối xử cùng cạc loại thiếu sót và hư cụm từ nhân dịp điều sống

  mực tàu phẩm Loại 3 Loại 2 Loại 1
hỏng hóc nghiêmtrọng
hư do sâu mọt 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Mốc, ôi ô, cửa quan mục, dính dáng tạp chồng 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Tạp chất (1)  0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
hỏng nghiêmtrọng tối da 2.00% 2.00% 2.00% 1.00%
các loại lỗi  
nhân dịp sém chồng cây loại 2 B B B 5.00%
Nhân sém đặc bặt chồng cây loại 3 B B 5.00% 1.50%
Mảnh nhân dịp nám nhẹ (LP) (*20% lấm chấm nâu nhạt thếch) 5.00% 1.50%
nhân dịp vốn nám nhẹ (LBW) (*40% lấm tấm nâu dửng dưng) 5.00% 1.50%
Nhân vốn dĩ nám (BW) (*60% lấm chấm nâu) 2.50% 0.50%
mức phẩm B(2) 7.50% 2.50% 0.50%
Hư  hư bề bình diện (vệt dao) B 5.00% 2.00% 1.00%
quán lụa/Hư hỏng nghiêm trọng bởi vì quy hàng lụa (3) 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5%
nhân dịp lấm chấm rủi 0.05%      
Tổng tội lỗi  tối da *Tối da lấm chấm biếu LBW và BW 14.00% 11.00% 8.00%


 

Bảng - biểu hiện kích tấc - Mãnh vỡ lẽ nhân dịp điều

Loại Tên Dưới sàng số Trên sàng số phận
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 mẩu lớn Sàng số phận 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. Sàng số mệnh 0.25 (USA số 1/4), đàng kính = 6.3mm.
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 mẩu nhỏ Sàng căn số 0.25 (USA căn số 1/4), lối kiếng = 6.3mm. Sàng số phận 7 (USA căn số 7),đường kính = 2.8mm.
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 miếng vụn năng miểng bé kín biệt Sàng mệnh 7 (USA số phận 7), lối kiếng = 2.8mm. Sàng số phận 8 (USA số phận 8), đàng kính = 2.36mm.
BB or G1, G2, G3 mẩu vụn, đầu cộng Sàng mệnh 8 (USA mệnh 8), lối kiếng = 2.36mm. Sàng mệnh 10 (USA số mệnh 12), lối kính = 1.70mm.
X (hột) Sàng mạng 10 (USA số phận 12), đàng kiếng = 1.70mm. Sàng mệnh 14 (USA số phận 16), lối kính = 1.18mm.
FE (hột) Sàng mạng 14 (USA mạng 16), đàng kiếng = 1.18mm. N/A
P1M, P2M, P3M Mảnh trộn Dưới sàng 6.3mm Trên sàng 4.75mm
Giới vận hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ lẽ:
biếu phép thuật 5% mà lại giò quá 1% loại kích thước thường xuyên áp. Hơn nữa đối với các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng phải đồng nhất phứt hình trạng đơn cách họp lý cùng tỷ ngọc trai không quá 5% loại trên gấp kích thước.
chú thích: Loại SSP theo Brazil đặng toan tức thị khoảnh vỡ vạc bé đặc bặt, khác đồng toan nghĩa ngữ An trên dưới SSP là miếng vỡ lẽ bé bị nám.

Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản lí hạt điều tươi tỉnh tránh nấm mốc xì, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu toan trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 phanh để giúp đỡ hồi sắm hạt điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao phân bì là...