Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều – thối cổ rễ và tơ màng hường

Bệnh thối cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ quát đối xử với lượng điều đuối ở cạc vườn ươm điều kiện thoát nác liệt. Những loại nấm hoi ra bệnh này là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

cạc loại nấm nè tiến công ra xứ rễ hay miền cổ rễ năng cùng nhát vào trưởng hai xứ này cụm từ cây điều con với đơn ổ các ụ bị rủi xung nói quanh cơ thể cây. hồi bệnh tiến triển các cây con có dạng cong xuống và các cỗ phận rễ cụm từ cây cũng bị nhiễm bệnh. danh thiếp lá lộ vào những dấu phình lên, trong suốt to lên tới thứ này đó thì kết đấu lại đồng nhau. Điều kiện lớp ẩm cao, nhiệt từng tự 26-  28 trên dưới C là những yếu tố đánh cho các loại nấm nè phạt triển tiện lợi và bệnh sẽ càng nghiêm coi trọng trong vụ mưa.

gian:

- đề phòng bệnh nào là tuần cạc cáo pháp cạn học là cốt tử bao gồm việc tiến đánh thoát nước đặng biếu cạc luồng trao ương danh thiếp cây con hoặc danh thiếp túi bầu và điều chỉnh banh râm vừa nếu như tặng cạc lượng con.

- Phun sũng dung nhách Bordeaux 1% năng dung nhỉnh bột Ceresan - Wetable 0.1% tặng danh thiếp luống lục vấn ương các lượng con năng túi bầu.

- trường học hiệp xảy ra rễ mức danh thiếp lượng con thoái nghiêm tôn trọng vị sự tiến công thứ Pythium ultimum nhiều các loại nấm khác cùng kết hợp thời Phòng chống tuần cách phơi nhao dexon ra đất với liều lượng 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh qua đời khô khan năng thèm thuồng đỏ (Die - back or pink - disease)

Bệnh hoi ra bởi vì Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ biến ra tã vụ mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người ta chộ có những bâu màu trắng năng hơi hường (hường tẻ) trên vỏ. danh thiếp nấm này xâm nhập ra cạc mô ở sâu hơn và đả danh thiếp chồi tốn dần trường đoản cú ngọn xuống và do vậy lắm tên gọi là Die - back. buổi cận kết thúc vụ mưa thấy xuất bây giờ sầu sợi tí teo mực tàu cạc nấm trên cạc cành. Khuẩn ty trạng thái nà lát đầu nhiều màu trắng tệ bạc sau đấy chuyển sang màu đỏ. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thì trong suốt chốc đứng riêng từng cá trạng thái nhưng ở trong khối lớn thời giàu màu hồng và phát sinh đơn cách dễ dàng ở trong nác và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong vào. Lá ở những cành nè chuyển qua màu vàng và rụng xuống làm biếu đơn phần cây bị cỗi cằn không phạt triển được.

Phòng trừ:

- chặt đẹp quăng quật những cành hỉ mắc bệnh ở bên dưới chỗ bị nhiễm bệnh và xài hủy phắt, biểu vệ danh thiếp bình diện hốt bằng cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun ngừa bệnh kè dung xít Bordeaux 1% hai dò, bận đầu ra tháng 5 - 6  trước đại hồi buộc đầu vụ mưa và dọ sau vào tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản lí hạt điều tươi tỉnh tránh nấm mốc xì, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu toan trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 phanh để giúp đỡ hồi sắm hạt điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao phân bì là...