Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

đề nghị phai chồng cây hạt điều – Thuốc biểu rệ thực quất và Nhiễm khuẩn

Thuốc biểu vệ thật phẩy

dư thừa lượng tối da theo cỗ xài chuẩn Codex 2015

ngữ vận dụng dành tặng hột khô:

Thuốc BVTV Đơn vì giá như trị
2.4 - D MRL (mg/kg) 0.2
Bifenazate MRL (chứ thây toan) 0.2
Boscalid MRL (mg/kg) 0.05 (*)
Carbaryl MRL (mg/kg) 1
Carbendazim MRL (mg/kg) 0.1 (*)
Clofentezine MRL (mg/kg) 0.5
Fenvalerate MRL (mg/kg) 0.2
Glufosinate-Ammonium MRL (mg/kg) 0.1
Methoxygenozide MRL (không trung thi thể định) 0.01
Paraquat MRL (chẳng thi hài toan) 0.05
Phosmet MRL (chả tử thi toan) 0.2
Pyrethrins MRL (mg/kg) 0.5
Sulfuryl Fluoride MRL (chớ tử thi định) 3
Thiacloprid MRL (mg/kg) 0.02
Hydrogen Phosphide MRL (đừng xác định) 0.1
Trifloxystrobin MRL (chả thây định) 0.02

*tuần tra hay là thấp hơn giới vận hạn biếu phép

Quy toan quốc tế trớt thuốc BVTV:
• Tại Ôxtralia: www.apvma.gov.au
• Canada: www.hc-sc.gc.ca
• Liên minh luỵ Âu (EU): ec.europa.eu/sanco_pesticides
• Thụy Sỹ: www.admin.ch
• Mỹ: www.fas.usda.gov
• Giới thời hạn dư thừa lượng thuốc BVTV tối đa theo kia sở thái dương liệu chừng quốc tế tại: www.mrldatabase.com

Nhiễm khuẩn

Nấm móc afltoxin là tác nhân xuất hiện giờ trên hột điều, tuy rằng hiếm xuất hiện thời nhưng mà chẳng thể loại ngoại trừ. bởi vậy cần lắm phương án xử lí tốt bảo đảm chất cây biếu lượng điều.

Nguồn: Yêu cầu về chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thực vật và Nhiễm khuẩn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách lựa và biểu quản lí hạt điều tươi tỉnh tránh nấm mốc xì, hư hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu toan trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 phanh để giúp đỡ hồi sắm hạt điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao phân bì là...