Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu róm hồng xơi lá (năng đương gọi thằng là sâu bướm đả rụng lá)

Cricula trifenestrata H. (cỗ Lepidoptera (Bộ phe vẩy). gia tộc Saturnidae (gia tộc Tằm trời đất)) là một loại sâu hại xuất bây giờ bất thường hoi hại nghiêm trọng biếu lượng điều vì làm rụng lá mực tàu những cây điều đứng biệt lập ở đơn số phận địa phương khăng khăng. Thân hạng sâu bướm đặt tủ vì tìm lông và gai gây ngứa. Sâu mát hết thành nhiều màu nâu tối trường học 50 - 60mm. Sự nhộng hóa xảy ra ở bên trong suốt kén tí tị màu đen giàu lá bao vòng vèo. Sâu hết vách là 1 con ngài màu nâu hơi đỏ nhiều 3 điểm sáng đồng vâng ở trên cạc bè.

Metarastria hyrtaca Cram (cỗ Lepidoptera - Họ Lasiocampidae) cũng là đơn loại sâu hại xuất hiện nay thường tiến công những lượng điều đứng biệt lập. Nair và cuộng sự, (1974) hãy khảo cứu sinh học mực tàu sâu nè ở Kerala (nhét lùng) cho chộ con ngài đổ trứng vách dạo cụm ở phương diện dưới các lá. Trứng nở trong suốt 9 ngày. thời đoạn ấu trùng kéo trường 33 ngày đối xử với con đực và 35 ngày đối đồng con cái. Ấu trùng có 5 lần bóc. thì kỳ nhộng kéo trường học 12 ngày. Những sâu bướm lột sớm thích hợp tuồng xực trên những lá mát và những sâu bướm cả thành rất háu hốc, tọng trưởng những lá bá. Ban ngày sâu tập trung thành đám đông trên cơ thể lượng và chỉ hoạt cồn vào ban đêm. Rao và quýnh sự (1976) khảo cứu sinh học ngữ sâu nè ở Andhra Pradesh (Ấn trên dưới) cho chộ sâu xuất hiện thời vào tháng 6 - 7 cùng nhát đâm ra danh thiếp chồi mới ở cây điều và đấu biếu tới tháng 12.

gian:

phòng chống ngoại trừ văn bằng cách phun ké thuốc Quinalphos năng Endosulfan hăng khoảng 0.05%.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu róm đỏ ăn lá (hay còn gọi tên là sâu bướm làm rụng lá)

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

hột ĐIỀU RANG MUỐI bình phẩm Phước nhiều hệt kín bặt

có nhẽ man di người không trung đang xa văn bằng chi cùng sản phẩm hột điều bình phẩm phúc, đây là thòng sản phẩm khôn xiết thắng yêu thương...